LOGIN !
You dont have account. Register here.
Forgot?
Register !
You have account. Login here.
Notication Message !
Close
NEWS / Martial Arts
No Classes On Saigon Brazilian Jiu Jitsu Open 2017

(Nội dung Tiếng Việt bên dưới) Hi guys, in operation of the Saigon Brazilian Jiu Jitsu Open 2017, there will be no classes on the 18th and 19th of February.

------------

Nhằm mục đích tổ chức sự kiện Saigon Brazilian Jiu Jitsu Open 2017 một cách hiệu quả nhất, ngày 18 và ngày 19 tháng 02 trung tâm vẫn sẽ mở cửa nhưng không có lớp tập.